Zmiana godzin dostępności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W  związku  z  panującą epidemią COVID-19 mającą istotny wpływ na funkcjonowanie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych wprowadza  się  ograniczone  funkcjonowanie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych  dla  mieszkańców  gminy  Pszczyna
na okres od 30 listopada 2021 r. do 14 grudnia 2021 r.,
przyjmując następującą dostępność PSZOK w Pszczynie:

Sobota, Niedziela, Poniedziałek – Nieczynne

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek – od godz. 10.00 do godz. 14.00

Szczegółowe zasady wjazdu na teren PSZOK oraz bazy przeładunkowej :

–  wejście na teren PSZOK bezwzględnie w masce oraz rękawiczkach;

–  na  terenie  PSZOK  w  celu  oddania  odpadów  może  znajdować  się  tylko  1  osoba.  Osoby towarzyszące  pozostają przed wjazdem na teren Zakładu;

– wjazd na wagę odbywa się tylko po włączeniu sygnalizatora świetlnego z napisem „ JEDŹ”

– w celu obsługi należy udać się pod okienko wagi przy wjeździe na Zakład z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

Uprzejmie prosimy by ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty na Zakładzie.

Sprawy  można  załatwić  telefonicznie  lub  mailowo.

Prosimy  również,  by  w  przypadku kontaktu zachować odpowiedni dystans minimum 2 metry zarówno od pracowników zakładu, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Telefon: 32/447-19-55

Adres e-mail: pszczyna@remondis.pl

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych rozpoczyna się 3 września. Poniżej szczegółowy harmonogram.

Gabaryty.JESIEŃ2021

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

  • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny).

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

  • opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Harmonogram wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych rozpoczyna się 1 marca w Rudołtowicach. Poniżej szczegółowy harmonogram.

http://gospodarkaodpadami.pszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/02/Odpady-wielkogabarytowe.WIOSNA2021.pdf

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

  • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny).

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

  • opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Informacja

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że posesje, dla których termin odbioru odpadów komunalnych przypada na dzień 11 listopada (środa) będą obsługiwane w sobotę 14 listopada.

Nowe godziny funkcjonowania PSZOK-a

Od 1 lipca PSZOK-a zlokalizowany w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 czynny jest we wtorek, czwartek i piątek w godz. od 10.00 do 17.00, w środę od godz. 12.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę miesiąca w godz. od 10.00 do 16.00. W poniedziałek PSZOK jest nieczynny.
Bez dodatkowych opłat w PSZOK-u można oddać następujące rodzaje odpadów: papier i makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach, itp.), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych (bez felg) w ilości do 8 sztuk/rok, bioodpady (za wyjątkiem odpadów pochodzących z nieruchomości, których właściciele korzystają z ulgi na kompostowanie), tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji/rok.