Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

kontakt2Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pszczyna zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Rok 2016
Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne
 

Kod odebranych odpadów komunalnych

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Instalacja MBP

Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Tychach
Master – Odpady
i Energia
Ul. Lokalna 11,
43-100 Tychy

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Sortowania odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnego zbierania Sanit-Trans Sp. z o.o. ul. Prusa 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Sortownia odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne
Cofinco Poland
Sp. z o.o.
ul. Dębina 36
44-335 Jastrzębie Zdrój
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Sortownia odpadów Remondis Sp. z o.o. Zakład w Pszczynie ul. Cieszyńska 35
43-200 Pszczyna 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Składowisko odpadów komunalnych
w Tychach,
ul. Serdeczna 100;
43-100 Tychy
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
Składowisko
Cofinco Poland
Sp. z o.o.
ul. Dębina 36
44 -335 Jastrzębie -Zdrój 
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
Rok 2015

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach MPGOiEO MASTER ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnego zbierania; Remondis Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 35, 43-241 Łąka

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Sortowania Surowców Wtórnych ul. Świerczyniecka 12, 43-100 Tychy; P.P.U. „PRODREX” Spółka z o.o.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Sortownia odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o. ul. Dębina 36 44-335 Jastrzębie Zdrój

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej  Sp. z o.o. Kompostowania Ul. Złote Łany 36 32-200 Pszczyna

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

Remondis Sp. z o.o. ZPPA Dabrowa Górnicza ul.Puszkina 41
42-530 Dąbrowa Górnicza

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Instalacja MBP Cofinco Poland Sp. z o.o.
ul. Dębina 36
44-335 Jastrzębie Zdrój

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Instalacja do produkcji paliw alternatywnych BM Recykling Sp. z o.o. 41 – 100 Siemianowice Śląskie ul. Konopnickiej 11

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

MPGOiEO MASTER ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy „Składowisko odpadów komunalnych w Tychach”

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Składowisko Cofinco Poland Sp. z o.o. ul. Dębina 36 Jastrzębie Zdrój

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Składowisko odpadów komunalnych w Zabrzu ul. Cmentarna 19 Zarządzający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6 41 – 800 Zabrze

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Składowisko odpadów Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Grenadierów 1 41 – 200 Sosnowiec

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Sortownia odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o. ul. Dębina 36 44-335 Jastrzębie Zdrój

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego Sanit Trans Sp. z o.o. Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Instalacja MBP ZGOK Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów, Balin ul. Głogowa 75

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnego zbierania LANDECO Sp. zo.o. ul. Zwycięstwa 4 41 – 100 Siemianowice Śląskie

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Rok 2014
Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne
Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Tychach
MPGOiEO MASTER
ul. Serdeczna 100
43-100 Tychy
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Sortowania odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnego zbierania
Sanit-Trans Sp. z o.o. ul. Prusa 33 Czechowice-Dziedzice
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Sortowania odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnego zbierania
Remondis Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 35
43-241 Łąka
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Sortowania Surowców Wtórnych ul. Świerczyniecka 12, 43-100 Tychy; P.P.U. „PRODREX”
Spółka z o.o.
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
Sp. z o.o.
Kompostowania
Ul. Złote Łany 36
32-200 Pszczyna
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
Rok 2013
Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne
Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
MPGOiEO MASTER ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy „Składowisko odpadów komunalnych
w Tychach”
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Sortowania odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnego zbieraniaSanit-Trans
Sp. z o.o.
ul. Prusa 33 Czechowice-Dziedzice
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Sortowania Surowców Wtórnych ul. Świerczyniecka 12,
43-100 Tychy; P.P.U. „PRODREX”
Spółka z o.o.
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Sortowania odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnego zbierania; Remondis Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 35
43-241 Łąka
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
MPGOiEO MASTER ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy „Składowisko odpadów komunalnych
w Tychach”
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
Sp. z o.o.

Kompostowania
Ul. Złote Łany 36
32-200 Pszczyna
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
Rok 2012
Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne
Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
Agencja Komunalna Sp. z o.o.
ul. Graniczna 48
32-620 Brzeszcze
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Confico Poland
Sp. z o.o.
ul. Dębowa 16
44-330 Jastrzębie Zdrój
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Komart Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Landeco
ul. Zwycięstwa 4
41-100 Siemianowice Śląskie
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
MPGOiEO MASTER ul. Serdeczna 100
43-100 Tychy
20 03 01

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Remondis Sp. z o.o. Zakład w Pszczynie
ul. Cieszyńska 35, 43-200 Pszczyna
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Remondis Sp. z o.o. ZPPA Dabrowa Górnicza
ul.Puszkina 41,
42-530 Dąbrowa Górnicza
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Sortowania Surowców Wtórnych ul. Świerczyniecka 12
43-100 TychyP.P.U. „PRODREX” Spółka z o.o.
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Zakład Sortowni Odpadów Komunalnych
ul. Nałkowskiej
41-922 RadzionkówALBA Południe Polska Sp. z o.o.
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

 

BM Recykling
Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie
20 01 10 Odzież
Cofinco Poland
Sp. z o.o.
ul. Graniczna 29
40-017 Katowice
19 12 12 Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
Zakład Sortowni Odpadów Komunalnych ul. Nałkowskiej
41-922 RadzionkówALBA Południe Polska Sp. z o.o.
19 12 12 Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
„Maciejkowice” Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ul. Antoniów 1
41-500 Chorzów
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji