Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

kontakt2Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pszczyna zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Pobierz załącznik