Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

kontakt2

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Punkt prowadzony jest przez firmę Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu
(ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec)

Adres punktu:
Ul. Cieszyńska 35, 43-241 Łąka, tel. 32 447 19 55

PSZOK czynny jest we wtorek, czwartek i piątek w godz. od 10.00 do 17.00, w środę od godz. 12.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę miesiąca w godz. od 10.00 do 16.00.
W poniedziałek PSZOK jest nieczynny.
Bez dodatkowych opłat w PSZOK-u można oddać następujące rodzaje odpadów: papier i makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach, itp.), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych (bez felg) w ilości do 8 sztuk/rok, bioodpady (za wyjątkiem odpadów pochodzących z nieruchomości, których właściciele korzystają z ulgi na kompostowanie), tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji/rok.

 

Aby bez dodatkowej opłaty oddać w punkcie ww. odpady należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Pszczyna.