Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Pszczyna

pdf Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018r.

pdf Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017r.

analizapdfAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2016

analizapdfAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2015

pdf Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014r.

pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2013r.

 

*W przypadku braku programu do otwierania plików o rozszerzeniu  "PDF" istnieje możliwość pobrania programu Adobe Acrobat Reader DC z strony Adobe pod adresem " 
https://get.adobe.com/pl/reader/