Osiągnięte poziomy odzysku

odzyskOsiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  Osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%)
Osiągnięty w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%)

 

Osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych P br (%)

Gmina Pszczyna

 

28,26 97,78
Remondis Sp. z o.o.
Oddział w Sosnowcu
ul. Baczyńskiego 11
41-203 Sosnowiec
(budynki niezamieszkałe)

 

20,90
P.P.U. ”PRODREX” Sp. z o.o.
ul. Wolności 92d
43-229 Rudołtowice

 

118,30 89,48
SUEZ POŁUDNIE SP. Z O.O.
ul. Dębowa 26/28
42-207 Częstochowa
Oddział Bieruń
43-155 Bieruń Nowy
ul. Wawelska 53

 

24,90
AMH Recykling
ul. Paszowska 307
44- 300 Wodzisław Śląski

 

32,09
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy
Marcin Chudek
ul. Bór I /1
43-230 Goczałkowice Zdrój

 

40,97
A.S.A. EKO POLSKA
SP. Z O.O.
UL. Lecha 10
41-800 Zabrze
6,74

Wymagany do osiągnięcia w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 18

Wymagany do osiągnięcia w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 45

Wymagany do osiągnięcia w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych P br ≥ 42

Osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%)
Osiągnięty w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) Osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych P br (%)
Gmina Pszczyna

33,36

0,00

88,39

Remondis Sp. z o.o.
Oddział w Sosnowcu
ul. Baczyńskiego 11
41-203 Sosnowiec
(budynki niezamieszkałe)

23,60

0,00

P.P.U. ”PRODREX” Sp. z o.o.
ul. Wolności 92d
43-229 Rudołtowice

101,61

0,00

88,40

SITA POŁUDNIE SP. Z O.O.
ul. Dębowa 26/28
42-207 Częstochowa
Oddział Bieruń
43-155 Bieruń Nowy
ul. Wawelska 53

21,10

0,36

AMH Recykling
ul. Paszowska 307
44- 300 Wodzisław Śląski

101,70

0,00

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy
Marcin Chudek
ul. Bór I /1
43-230 Goczałkowice Zdrój

25,20

0,00

Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 16

Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 50            

Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych P br   ≥ 40

Osiągnięty w 2014r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%)
Osiągnięty w 2014r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%)

 

Osiągnięty w 2014r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych P br (%)

Gmina Pszczyna 30,55 0,00 100,00
Remondis Sp. z o.o.

Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11

41-203 Sosnowiec

(budynki niezamieszkałe)

22,03 0,00
P.P.U. ”PRODREX” Sp. z o.o.

ul. Wolności 92d

43-229 Rudołtowice

159,01 0,00 100,00
SITA POŁUDNIE SP. Z O.O.

ul. Dębowa 26/28

42-207 Częstochowa

Oddział Bieruń

43-155 Bieruń Nowy

ul. Wawelska 53

16,48 0,00
ALBA POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41- 300 Dąbrowa Górnicza

27,05 0,00
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy
Marcin Chudekul. Bór I /143-230 Goczałkowice Zdrój
22,41 0,00

 Wymagany do osiągnięcia w 2014r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 14

Wymagany do osiągnięcia w 2014r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 50        

Wymagany do osiągnięcia w 2014r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych P br   ≥ 38

Osiągnięty w 2013r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%)
Osiągnięty w 2013r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%)

(16 lipca 2013r.)

Osiągnięty w 2013r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych P br (%)

Gmina Pszczyna 41,49 0,02 100,00
Remondis Sp. z o.o.

Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11

41-203 Sosnowiec

32,11 0,00
P.P.U. ”PRODREX” Sp. z o.o.

ul. Wolności 92d

43-229 Rudołtowice

151,63 0,00 100,00
SITA POŁUDNIE SP. Z O.O.

ul. Dębowa 26/28

42-207 Częstochowa

Oddział Bieruń

43-155 Bieruń Nowy

ul. Wawelska 53

20,13 0.02
ALBA POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41- 300 Dąbrowa Górnicza

9,71 0,00
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy
Marcin Chudekul. Bór I /143-230 Goczałkowice Zdrój
9,12 0,00

 Wymagany do osiągnięcia w 2013r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥ 12

Wymagany do osiągnięcia w 2013r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 50         (16 lipca 2013r.)

 Wymagany do osiągnięcia w 2013r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych P br   ≥ 36

Osiągnięty w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%)
Osiągnięty w 2012r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) Osiągnięty w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych P br (%)

Gmina Pszczyna 44,18 0,78 93,53
Remondis Sp. z o.o.

Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11

41-203 Sosnowiec

35,30 0,71 100,00
P.P.U. ”PRODREX” Sp. z o.o.

ul. Wolności 92d

43-229 Rudołtowice

100,00 0,00 91,02
SITA POŁUDNIE SP. Z O.O.

ul. Dębowa 26/28

42-207 Częstochowa

Oddział Bieruń

43-155 Bieruń Nowy

ul. Wawelska 53

0,00 0,07
ALBA POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41- 300 Dąbrowa Górnicza

16,70 0,00

Wymagany do osiągnięcia w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts (%) ≥10

Wymagany do osiągnięcia w 2012r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr (%) ≤ 75

 Wymagany do osiągnięcia w 2012r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych P br ≥30