Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Od 14 września rozpoczyna się jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Poniżej szczegółowy harmonogram.

Gabaryty jesień 2023

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

 • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny).

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

 • opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Drzewko za odpady na terenie PSZOK-a

W związku z przypadającym 22 kwietnia 2023 Światowym Dniem ZiemiSpółka REMONDIS organizuje akcję „Drzewko za odpady”. W ramach tej akcji każdy mieszkaniec gminy Pszczyna, który w dniach 18 – 22 kwietnia 2023 r. dostarczy odpady do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pszczynie – Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 otrzyma sadzonkę drzewka lub kwiatek.

Odpady komunalne w firmie

Przedsiębiorco, jeżeli posiadasz stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie gminy Pszczyna, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniasz pracowników, masz obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez burmistrza Pszczyny, dostępnym pod adresem: https://bip.pszczyna.pl/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-terenie-gminy-pszczyna

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna umowa powinna być zawarta na odbiór zmieszanych odpadów (czarny pojemnik) jak również odpadów segregowanych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady).

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy zobowiązuje burmistrza do przeprowadzania cyklicznych kontroli wszystkich przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie gminy Pszczyna w zakresie posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych, ich zgodność z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku, jak również dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W ramach kontroli przedsiębiorca otrzyma pisemne wezwanie do przedłożenia do Urzędu Miejskiego w Pszczynie kopii zawartej umowy oraz dowodów uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Od 8 marca rozpoczyna się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Poniżej szczegółowy harmonogram.

Gabaryty.wiosna 2023

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

 • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny).

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

 • opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Od 20 września rozpoczyna się jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Poniżej szczegółowy harmonogram.

Gabaryty.jesień 2022

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

 • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny).

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

 • opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Od 19 kwietnia rozpoczyna się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Poniżej szczegółowy harmonogram.

Gabaryty.WIOSNA 2022

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

 • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny).

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

 • opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Zmiana godzin dostępności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W  związku  z  panującą epidemią COVID-19 mającą istotny wpływ na funkcjonowanie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych wprowadza  się  ograniczone  funkcjonowanie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych  dla  mieszkańców  gminy  Pszczyna
na okres od 30 listopada 2021 r. do 14 grudnia 2021 r.,
przyjmując następującą dostępność PSZOK w Pszczynie:

Sobota, Niedziela, Poniedziałek – Nieczynne

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek – od godz. 10.00 do godz. 14.00

Szczegółowe zasady wjazdu na teren PSZOK oraz bazy przeładunkowej :

–  wejście na teren PSZOK bezwzględnie w masce oraz rękawiczkach;

–  na  terenie  PSZOK  w  celu  oddania  odpadów  może  znajdować  się  tylko  1  osoba.  Osoby towarzyszące  pozostają przed wjazdem na teren Zakładu;

– wjazd na wagę odbywa się tylko po włączeniu sygnalizatora świetlnego z napisem „ JEDŹ”

– w celu obsługi należy udać się pod okienko wagi przy wjeździe na Zakład z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

Uprzejmie prosimy by ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty na Zakładzie.

Sprawy  można  załatwić  telefonicznie  lub  mailowo.

Prosimy  również,  by  w  przypadku kontaktu zachować odpowiedni dystans minimum 2 metry zarówno od pracowników zakładu, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Telefon: 32/447-19-55

Adres e-mail: pszczyna@remondis.pl