Drzewko za odpady na terenie PSZOK-a

W związku z przypadającym 22 kwietnia 2023 Światowym Dniem ZiemiSpółka REMONDIS organizuje akcję „Drzewko za odpady”. W ramach tej akcji każdy mieszkaniec gminy Pszczyna, który w dniach 18 – 22 kwietnia 2023 r. dostarczy odpady do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pszczynie – Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 otrzyma sadzonkę drzewka lub kwiatek.