Dodatkowe dni funkcjonowania PSZOK-a

W poniedziałek 6 marca oraz 13 marca PSZOK będzie czynny dla mieszkańców w godz. od 10.00 do 16.00.

Dni te zostały wyznaczone w zamian za nieczynny PSZOK w Wigilię i Sylwestra.