Zmiana godzin dostępności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W  związku  z  panującą epidemią COVID-19 mającą istotny wpływ na funkcjonowanie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych wprowadza  się  ograniczone  funkcjonowanie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych  dla  mieszkańców  gminy  Pszczyna
na okres od 30 listopada 2021 r. do 14 grudnia 2021 r.,
przyjmując następującą dostępność PSZOK w Pszczynie:

Sobota, Niedziela, Poniedziałek – Nieczynne

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek – od godz. 10.00 do godz. 14.00

Szczegółowe zasady wjazdu na teren PSZOK oraz bazy przeładunkowej :

–  wejście na teren PSZOK bezwzględnie w masce oraz rękawiczkach;

–  na  terenie  PSZOK  w  celu  oddania  odpadów  może  znajdować  się  tylko  1  osoba.  Osoby towarzyszące  pozostają przed wjazdem na teren Zakładu;

– wjazd na wagę odbywa się tylko po włączeniu sygnalizatora świetlnego z napisem „ JEDŹ”

– w celu obsługi należy udać się pod okienko wagi przy wjeździe na Zakład z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

Uprzejmie prosimy by ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty na Zakładzie.

Sprawy  można  załatwić  telefonicznie  lub  mailowo.

Prosimy  również,  by  w  przypadku kontaktu zachować odpowiedni dystans minimum 2 metry zarówno od pracowników zakładu, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Telefon: 32/447-19-55

Adres e-mail: pszczyna@remondis.pl