Archiwa kategorii: Uncategorized

Informacja

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że posesje, dla których termin odbioru odpadów komunalnych przypada na dzień 11 listopada (środa) będą obsługiwane w sobotę 14 listopada.

Informacja

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że posesje, dla których termin odbioru odpadów komunalnych przypada na Święto Wszystkich Świętych 1 listopada (wtorek) będą obsługiwane w sobotę 5 listopada.

Informacja

Od 3 października na terenie naszej gminy rozpocznie się jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów, które muszą zostać wystawione przed posesję najpóźniej do godz. 7.00 w dniu ich odbioru

· stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, dywany, itp.

· zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

W pierwszym dniu zbiórki zostaną zebrane stare meble, natomiast w dniu następnym sprzęt elektryczny i elektroniczny, wystawiony już w pierwszym dniu zbiórki.

Gabaryty Pszczyna 2016 – jesień

Od dnia 24.08.2016 r. rozpoczyna się na terenie gminy Pszczyna dostarczanie pojemników na popiół

Poniżej harmonogram dostarczania pojemników:

24.08.2016 Wisła-Mała, Wisła-Wielka

25.08.2016 Wisła-Wielka

26.08.2016 Brzeźce, Poręba

29.08.2016 Pszczyna Kolonia Jasna

30.08.2016 Rudołtowice, Ćwiklice

31.08.2016 Pszczyna Os. Daszyńskiego

1.09.2016 Jankowice

2.09.2016 Studzienice

5.08.2016 Piasek

6.09.2016 Czarków

7.09.2016 Łąka

8.09.2016 Studzionka

09.09.2016 Pszczyna Os. Piłsudskiego, Os. Powstańców

12.09.2016 Pszczyna Os. Podstarzyniec, Os. Polne Domy

13.09.2016 Pszczyna Stara Wieś

14.09.2016 Pszczyna Kępa, Stare Miasto, Śródmieście

Termin dostarczania pojemników może ulec zmianie .

 

Informacja

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że posesje, dla których termin odbioru odpadów komunalnych przypada na 15 sierpnia (poniedziałek) będą obsługiwane w sobotę 20 sierpnia.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na mocy Uchwały Nr XXIII/257/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2016 r. zmianie ulega stawka opłaty, która będzie wynosić 10,80 zł od osoby na miesiąc jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności po zmianie stawki, tj. do 10 października 2016 r.

INFORMACJA

Od 1 sierpnia br. na terenie naszej gminy zacznie obowiązywać nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku. Najistotniejsze zmiany dotyczą braku limitu odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych.
Począwszy od miesiąca października w oddzielnych pojemnikach należy gromadzić popiół z palenisk domowych. Pojemniki do zbiórki popiołu do 15 września na posesje dostarczy firma REMONDIS Sp. z o.o. Pojemniki będą wywożone w okresie od października do maja raz na 4 tygodnie, w pozostałym okresie raz na 8 tygodni. Do końca lipca br. można jeszcze zgłaszać zapotrzebowanie na pojemniki na popiół. Zabrania się gromadzenia popiołu w pojemniku na odpady zmieszane!
Również w ramach ponoszonej opłaty każdy właściciel nieruchomości będzie mógł dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony rocznie z posesji.
Zasady zbiórki odpadów segregowanych pozostają niezmienione, tzn. papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale i opakowania wielomateriałowe zbieramy do żółtych worków lub żółtych pojemników.
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone kompostujemy we własnym zakresie, dostarczamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35, na teren kompostowni przy ul. Złote Łany w Jankowicach, do kontenerów rozstawionych na terenie miasta lub zamawiamy w gminie pojemnik do zbiórki odpadów BIO za dodatkową opłatą.
W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mogą dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 następujące rodzaje odpadów:
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji /rok.

Informacja

Informujemy mieszkańców, że do 10 lipca br należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2016 r. Opłatę można wpłacać bez prowizji w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w dniach: poniedziałek w godz. od 7:00 do 15:30, od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do14:30 lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego podany na informacji o opłacie.