Ulga za posiadanie kompostownika

UWAGA: Deklaracje o ulgę za posiadanie kompostownika można składać po 1 maja 2020 r. Deklaracje złożone wcześniej nie będą uwzględniane.