Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że posesje, dla których termin odbioru odpadów komunalnych przypadał
na poniedziałek 25 grudnia będą obsługiwane w sobotę 31 grudnia.