Trudne pytania 1

pytania21. Dofinansowanie do utylizacji azbestu

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że  można składać wnioski o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z terenu gminy Pszczyna.

Prawo do otrzymania dotacji przysługuje:

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności :

a) osobom fizycznym;
b) wspólnotom mieszkaniowym;
c) osobom prawnym;
d) przedsiębiorcom;

2) jednostkom sektora finansów publicznych, będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek (druk wniosku w załączeniu). Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a wnioskodawcą.

Bliższych informacji związanych z uzyskaniem dofinansowania można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie: (32) 449 39 44.

  • Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 października 2015r.
  • Wzór wniosku

2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczyna

Program

Informacja o wyrobach zawierająca azbest