Informacja

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że z dniem 1 lipca br. ulegną zmianie harmonogramy odbioru odpadów dotyczące następujących obszarów:
– sołectwo Rudołtowice,
– osiedle Daszyńskiego,
– ulice: Czajkowskiego (Pszczyna i Ćwiklice), Męczenników Oświęcimskich (Pszczyna
i Ćwiklice), Miłosza (Pszczyna), Fizi, Lompy, Stalmacha, Katowicka, Sucharskiego.
W pierwszych dwóch tygodniach lipca odbiory będą realizowane wg starych i nowych harmonogramów.
Harmonogramy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie pod adresem http://gospodarkaodpadami.pszczyna.pl/?page_id=46.